Συστήματα κοστολόγησης σε ξενοδοχειακή επιχείρηση: μελέτη περίπτωσης = Costing systems in hospitality industry: case study

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Συστήματα κοστολόγησης σε ξενοδοχειακή επιχείρηση: μελέτη περίπτωσης = Costing systems in hospitality industry: case study

Αχανιώτη, Μαρία

Τις τελευταίες δεκαετίες, σε παγκόσμια κλίμακα έχουν συμβεί σημαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, οι οποίες έχουν μεταβάλλει ριζικά τη δομή του. Πιο συγκεκριμένα, τέτοιες αλλαγές αποτελούν η αύξηση των γενικών εξόδων, η μείωση του κόστους άμεσης εργασίας, η αύξηση του ρυθμού εισαγωγής νέων προϊόντων στην αγορά τα οποία έχουν μικρό κύκλο ζωής, η εισαγωγή ευέλικτων συστημάτων παραγωγής, κ.ά. Οι αλλαγές που μόλις αναφέρθηκαν, αν συνδυαστούν με την αύξηση του ανταγωνισμού και τη μείωση των περιθωρίων του κέρδους, έχουν σαν αποτέλεσμα την αποτελεσματική παρακολούθηση και διοίκηση του κόστους των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Για να ληφθούν σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις, κρίνεται απαραίτητη η σωστή πληροφόρηση η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στα μεγέθη που παράγει η κοστολογική οργάνωση των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Επομένως, η κοστολόγηση είναι εκείνη η διαδικασία που συγκεντρώνει, αναλύει και επεξεργάζεται τα αριθμητικά μεγέθη, ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν από εκείνους που λαμβάνουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις. Η διοίκηση των επιχειρήσεων πραγματοποιείται μέσω αυτών των λαμβανόμενων επιχειρηματικών αποφάσεων από τους υπεύθυνους φορείς εξουσίας που βρίσκονται σε όλα τα επίπεδα της Διοικητικής πυραμίδας. Πιο αναλυτικά, μέσω της έρευνας των ξενοδοχείων προκύπτει μια πολιτική λογιστικής και κοστολογικής οργάνωσης αυτών, μια αναφορά στον εγχώριο ανταγωνισμό, μια ανάλυση των κοστολογικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται από τα ξενοδοχεία, μια επισήμανση της σημασίας και του μεγέθους της τουριστικής ανάπτυξης της Ελλάδας και όλα αυτά λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κλάδου των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που έχουν αντίκρισμα στην κοστολόγηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχεία
Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.