Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιοτεχνικού πάρκου Ρεθύμνου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων βιοτεχνικού πάρκου Ρεθύμνου

Στρατουδάκη, Εμμανουέλα

Η εργασία αυτή αποτελείται από δύο μέρη: α) το θεωρητικό, όπου αναφέρονται κάποια γενικά στοιχεία για το περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες, την ιστορική αναδρομή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο, την ελληνική νομοθεσία, το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των Μ.Π.Ε, την κατάσταση στην Ελλάδα για τις βιομηχανικές περιοχές, το θεσμικό πλαίσιο για τις βιομηχανικές περιοχές και τον νόμο 2545/1997, την εγκατάσταση των επιχειρήσεων στις ΒΕ.ΠΕ, την περιγραφή του υπό εξέταση έργου, το ανθρωπογενές περιβάλλον, τους παραγωγικούς τομείς, της χρήσεις γης, της κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, την χλωρίδα και την πανίδα, τη σκοπιμότητα ίδρυσης ΒΙΟ.ΠΑ στο νομό Ρεθύμνου, τα αναμενόμενα οφέλη από τη λειτουργία του ΒΙΟ.ΠΑ, τους κλάδους των επιχειρήσεων που προβλέπεται να εγκατασταθούν στο ΒΙΟ.ΠΑ, τους όρους εγκατάστασης των δραστηριοτήτων στο ΒΙΟ.ΠΑ, τις προδιαγραφές των λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων που γίνονται δεκτά από τοο δίκτυο αποχέτευσης του ΒΙΟ.ΠΑ, τη χωροθέτηση του ΒΙΟ.ΠΑ και τις επιπτώσεις από αυτήν, της εναλλακτικές θέσης χωροθέτησης, την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την υδρολογία, υδρογεωλογία και γεωλογία της περιοχής, τα γεωτεχνικά, εδαφοτεχνικά στοιχεία και τον πολεοδομικό σχεδίασμά, την υφιστάμενη κατάσταση της ρύπανσης, της επιπτώσεις στο περιβάλλον από την προτεινόμενη χωροθέτηση του ΒΙΟ.ΠΑ. Και, β) το πρακτικό μέρος, όπου γίνεται η εφαρμογή των τεχνικών διερεύνησης για τον εντοπισμό της καταλληλότερης θέσης για τη δημιουργία του ΒΙΟ.ΠΑ Ρεθύμνου.

Thesis
NonPeerReviewed

Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)