Περιβαλλοντικό δίκαιο και φορείς που συμβάλουν σ'αυτό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Περιβαλλοντικό δίκαιο και φορείς που συμβάλουν σ'αυτό

Φωτιάδου, Κυριακή
Δαμίγου, Ελπίδα

Το ειδικό μέρος του διοικητικού δικαίου, όπου κατατάσσεται το δίκαιο προστασίας του περιβάλλοντος, ευρίσκεται σε δυναμική πορεία και εξελίσσεται σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χοίρο, ταχύτατα στηριζόμενο στις γενικές του αρχές , οι οποίες αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά του. Η εργασία αυτή αναφέρει τα νομοθετικά πλαίσια για την προστασίας του περιβάλλοντος, όπως επίσης παρουσιάζει τις αρμοδιότητες των δημόσιων φορέων που συμβάλουν στο περιβαλλοντικό δίκαιο. Κυρίως δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες της Νομαρχιακής αυτοδιοίκησης και του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης.

Thesis
NonPeerReviewed

Τοπική αυτοδιοίκηση
Περιβάλλον - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.