Αειφορική πόλη - Οικολογική κοινότητα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Αειφορική πόλη - Οικολογική κοινότητα

Γιαννακίδης, Χρήστος

Στόχος της παρούσας πτυχιακής είναι η ανάλυση κάποιων από τα στοιχεία και συστήματα που αποτελούν μια πόλη μέσα από το πρίσμα μιας «αειφορικότερης» διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος. Μια εφαρμογή στην πόλη της Μυτιλήνης χρησιμοποιείται για την επίδειξη μιας τέτοιου είδους ανάλυσης. Πιο αναλυτικά: Το κεφάλαιο 2 (βιβλιογραφική έρευνα) αναφέρεται σε κάποια στοιχεία θεωρίας που βρίσκεται πίσω από τις επιπτώσεις των πόλεων στο περιβάλλον. Το κεφάλαιο ορίζεται το πλαίσιο μιας πόλης και γίνεται ανάλυση κάποιων από τα συστατικά στοιχεία της (κτίρια, χώροι, μεταφορικό σύστημα, οικονομική και κοινωνική διάσταση). Στη συνέχεια στο υποκεφάλαιο ανάλυση του πλαισίου αυτού μέσα από ένα πρίσμα αειφορικότερης διαχείρισης. Παρουσιάζονται κάποια πλαίσια αρχών τα οποία ακολουθούνται από την ανάλυση. Στο κεφάλαιο 4 (Η Μυτιλήνη μέσα από το πρίσμα της Αειφόρου Πόλης) γίνεται εξέταση του δημοτικού συγκροτήματος της Μυτιλήνης χρησιμοποιώντας κάποια από τα κριτήρια των Αειφορικών Πόλεων. Για λόγους σύγκρισης χρησιμοποιούνται χαρακτηριστικά από μια πόλη με επιτυχία σε θέματα αειφορικής διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος, της Santa Monica. Το κεφάλαιο 5 αναφέρει τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την εργασία για την αειφορικότερη διαχείριση των πόλεων αλλά και για την πόλη της Μυτιλήνης πιο συγκεκριμένα.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία
Διαχείριση περιβάλλοντος
Αειφορική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.