Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Κωτσίδης, Ιωάννης

Η ανάπτυξη ενός οικονομικού συστήματος εξαρτάται σημαντικά από την ύπαρξη των αναγκαίων μέσων πληρωμών για το διακανονισμό των διαφόρων πράξεων. Όσο πιο αναπτυγμένα μέσα πληρωμών υπάρχουν σ' ένα οικονομικό σύστημα, τόσο καλύτερα λειτουργεί και ελέγχεται το σύστημα αυτό. Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των οικονομικών συστημάτων των διαφόρων κρατών εξαρτώνται από τα διαφορετικά μέσα μεταφοράς κεφαλαίων, τα οποία υπάρχουν για την κάλυψη των διαφόρων πράξεων του διεθνούς εμπορίου, του συναλλάγματος, του δανεισμού και των επενδύσεων. Η βελτίωση των μέσων μεταφοράς κεφαλαίων βοηθά στην ανάπτυξη των Αγορών Συναλλάγματος, Χρήματος και Κεφαλαίων, καθώς και στην καλυτέρευση των συνθηκών πραγματοποίησης των πράξεων του Διεθνούς Εμπορίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγορά κεφαλαίου
Αγορά χρήματος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.