Κ.Β.Σ.: Βιβλία Γ΄κατηγορίας, εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ., αναλυτική λογιστική, βιβλία αποθήκης, διεθνή λογιστικά πρότυπα.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Κ.Β.Σ.: Βιβλία Γ΄κατηγορίας, εφαρμογή Ε.Γ.Λ.Σ., αναλυτική λογιστική, βιβλία αποθήκης, διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Ευαγγέλου, Χριστίνα

Σκοπός της εργασίας είναι να παρουσιάζει τον κώδικα βιβλίων και στοιχείων, να αναλύσει τα χαρακτηριστικά των ανωνύμων εταιριών, το ελληνικό λογιστικό σχέδιο καθώς και τα βιβλία αποθήκης και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Λογιστικό σχέδιο, Γενικό

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.