Ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς στη Β.Ελλάδα και ποιότητα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς στη Β.Ελλάδα και ποιότητα

Κοτλέα, Μυρτώ-Ευστρατία

Σκοπός της εργασίας είναι να αποτυπώσει το επίπεδο στο οποίο η έννοια της «Ποιότητας» έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις και τους δημόσιους φορείς της Βόρειας Ελλάδας και να διατυπώσει προτάσεις βελτίωσης του επιπέδου ποιότητας, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και τη βελτίωση της εικόνας του ελληνικού δημοσίου. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει καταγραφή, παρουσίαση και ανάλυση των επιχειρήσεων και των δημοσίων φορέων καθώς επίσης αποτελέσματα και συμπεράσματα που προέκυψαν από μελέτη δείγματος επιχειρήσεων και δημοσίων υπηρεσιών της Β. Ελλάδας σχετικά με τη στρατηγική ποιότητας που εφαρμόζουν και τα προβλήματα που έχουν στην εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται καλύπτουν όλα τα μεγέθη ανάλογα με: > τον κύκλο εργασιών και > τον αριθμό εργαζομένων που απασχολούν Η κατανομή τους γίνεται ανά Περιφέρεια. Οι δημόσιοι φορείς που αναφέρονται παρέχουν υπηρεσίες σε επιχειρήσεις της Β. Ελλάδας και έχουν περιοχή ευθύνης τη Β. Ελλάδα. Ειδικότερα η εργασία επικεντρώνεται στα εξής στοιχεία: > Γενικά στοιχεία επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων (στοιχεία επικοινωνίας, βασικά οικονομικά μεγέθη, ανθρώπινο δυναμικό) >Οργάνωση επιχείρησης ή δημόσιου φορέα σε σχέση με την ποιότητα ο οποίος περιλαμβάνει: την αντίληψη — ορισμό που έχουν να δώσουν οι επιχειρήσεις ή οι δημόσιοι φορείς για τον όρο “ποιότητα”, τις επιπτώσεις που έχει η κακή ποιότητα σε κάθε επιχείρηση ή δημόσιο φορέα, τις μεθοδολογίες / τρόπους που χρησιμοποιούν ή θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για μην έχουν επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων, τις μεθοδολογίες / τρόπους που χρησιμοποιούν ή θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν οι δημόσιοι φορείς για να μην έχουν διαμαρτυρίες πολιτών, τις κατηγορίες και τα είδη των προδιαγραφών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις και οι δημόσιοι φορείς > “Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας και πιστοποίηση” ο οποίος περιλαμβάνει: ■ την εφαρμογή και πιστοποίηση συστήματος διασφάλισης της ποιότητας (ΣΔΠ) ■ τους λόγους που οδήγησαν τις επιχειρήσεις ή τους δημόσιους φορείς να εφαρμόσουν ΣΔΠ κατά ISO 9000

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες επιχειρήσεις
Ολική ποιότητα
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)