Σύγκριση και αξιολόγηση των νόμων 2601/98 και 3299/04 με τις τροποποιήσεις τους

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Σύγκριση και αξιολόγηση των νόμων 2601/98 και 3299/04 με τις τροποποιήσεις τους

Κίζου, Σοφία

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι η σύγκριση δύο αναπτυξιακών νόμων. Βλέπουμε πως οι αναπτυξιακοί Νόμοι υιοθετούν τις νεώτερες παραδοχές της οικονομικής επιστήμης, το ότι δηλαδή δεν νοείται οικονομική χωρίς κοινωνική ανάπτυξη και αντίστροφα. Γι' αυτό θεωρείται ότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι μια απλή ποσοτική μεγέθυνση, αλλά μια συνολική ανάπτυξη, δηλαδή ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, τεχνολογική, περιβαντολογική, εκπαιδευτική και πολιτιστική ανάπτυξη. Ο συνδυασμός οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών στόχων και μέτρων και η έμφαση όχι μόνο στους ποσοτικούς αλλά και στους ποιοτικούς δείκτες ανάπτυξης αποτελεί ουσιαστικό χαρακτηριστικό τους. Πιο συγκεκριμένα οι βασικότερες βραχυχρόνιες επιδιώξεις των αναπτυξιακών είδαμε πως είναι: - Η μείωση της αυξανόμενης ανεργίας - Η αποδυνάμωση του πληθωρισμού Ενώ οι μεσοπρόθεσμες επιδιώξεις είναι: - Η αναβάθμιση της οικονομίας στον Διεθνή καταμερισμό εργασίας και - Η βελτίωση της συνεισφοράς του Δημοσίου Τομέα στο βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής Όσον αφορά τους αναπτυξιακούς νόμους σταθήκαμε στον 2601/98 και τον 3299/04. Συγκεκριμένα: Ο Αναπτυξιακός Νόμος 2601/98 αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής ενίσχυσης νέων επιχειρηματικών σχεδίων, καθώς και υφιστάμενων επιχειρήσεων που επιθυμούν να επεκτείνουν ή και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική τους διαδικασία. Τέλος, όσον αφορά το νόμο του ελληνικού κράτους 3299/04 (ΦΕΚ 261/Α'/23-12-2004) είναι ο τρέχων νόμος για τις κρατικές ενισχύσεις των επενδυτικών σχεδίων σε ολόκληρη την Ελλάδα, και για τον λόγο αυτό αποκαλείται συχνά ως ο "νέος αναπτυξιακός νόμος". Οι αναπτυξιακοί νόμοι που προηγήθηκαν του 3299/04 (από τον πιο πρόσφατο έως τον παλαιότερο) είναι οι: 2601/98, 1892/90 και 1262/82. Βλέπουμε λοιπόν ότι από την ένταξη της χώρας μας στην (τότε) Ε.Ο.Κ., έχουν εκδοθεί τέσσερις αναπτυξιακοί νόμοι, περίπου ένας ανά οκταετία. Στο μεσοδιάστημα μεταξύ των εκδόσεων νέων αναπτυξιακών νόμων ψηφίζονται τροποποιητικοί νόμοι, όπως για παράδειγμα ο Ν. 3522/06, τροποποιητικός του 3299/04.

Thesis
NonPeerReviewed

Αναπτυξιακός προγραμματισμός
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)