Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Τεχνική υδρογεωτρήσεων

Δήμκος, Αθανάσιος
Παπαδόπουλος, Αντώνιος

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία θα αναλυθούν αρχικά οι γενικές έννοιες της γεώτρησης, τι θα πρέπει να γνωρίζει ο μηχανικός πριν ξεκινήσει μια γεώτρηση όσον αφορά το έδαφος, στη συνέχεια επιλέγεται ο ανάλογος μηχανολογικός εξοπλισμός και παραττήθενται οι γενικές πληροφορίες για τις γεωτρήσεις, παρακάτω αναλύεται το κάθε στάδιο της γεώτρησης και οι διαφορές λασπάδικης με αερόσφυρα. Επίσης γίνεται αναφορά στης αντλίες και στα είδη αντλιών καθώς και στην χρήση και την ποιότητα του νερού που αντλούμε. Στο επόμενο κεφάλαιο υπάρχει η νομοθεσία και οι απαγορεύσεις για κάθε νομό της Ελλάδας. Τέλος υπάρχει πλούσιο φωτογραφικό υλικό από κάθε μέρος του γεωτρυπάνου καθώς και κάθε εργαλείο που κάνουμε χρήση κατά την διάρκεια της υδρογεώτρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Γεωτρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.