Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον οδικό άξονα Μπάρας - Γρεβενών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2004 (EN)
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον οδικό άξονα Μπάρας - Γρεβενών

Μαμάκη, Κωνσταντίνα

Σύμφωνα με το νομικο καθεστώς της χωράς μας υποχρέωση μελέτης και εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων υπάρχει για όλα τα έργα και δραστηριότητες, τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα, εκτός από όσα εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Έργο είναι κάθε νέα κατασκευή, επέκταση, ανακαίνιση, επισκευή ή συντήρηση και η δημιουργία αυτοτελούς λειτουργίας από οικονομική ή τεχνική άποψη, καθώς και κάθε σχετική τεχνική εργασία που απαιτεί τεχνική γνώση και επέμβαση (Ν. 2229/1994) Δραστηριότητες θεωρούνται οι επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον και το τοπίο, καθώς και αυτές που αφορούν εκμετάλλευση φυσικών πόρων, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν ρύπανση ή υποβάθμιση στο περιβάλλον (Ν. 1650/1986). Η έννοια του έργου και της δραστηριότητας διευρύνεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία ώστε να περιλάβει από κοινού με την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών, εγκαταστάσεων, έργων και άλλων επεμβάσεων στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, καθώς και ορισμένα σχέδια ή προγράμματα τα οποία εκπονούνται για τη γεωργία, δασοπονία, αλιεία, ενέργεια, βιομηχανία, μεταφορές, διαχείριση αποβλήτων, διαχείριση υδάτινων πόρων, τηλεπικοινωνίες, τουρισμό, χωροταξία ή χρήση του εδάφους (Οδηγία 42/2001/ΕΚ). Από την υποχρέωση εκπόνησης εξαιρούνται οι σχεδιασμοί και οι προγραμματισμοί, οι οποίοι μπορούν να θεωρηθούν ως προγραμματικές δηλώσεις, δηλαδή τα έγγραφα που φανερώνουν γενική πολιτική βούληση ή πρόθεση

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Προστασία περιβάλλοντος - Μελέτες επιπτώσεων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)