Το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Το τουριστικό προϊόν της Καστοριάς

Μανωλοπούλου, Βασιλική

Η παρούσα εργασία αφορά την καταγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του τουριστικού προϊόντος της Καστοριάς. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η πόλη της Καστοριάς, τα αξιοθέατα της, οι επισκέψιμοι χώροι και η λίμνη. Επιπρόσθετα καταγράφονται όλες οι δράσεις της τουριστικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής. Η έρευνα μας ολοκληρώνεται με την καταγραφή των γενικών συμπερασμάτων όπως προέκυψαν από την εν λόγω έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτιστική ανάπτυξη
Τουριστική ανάπτυξη
Επιχειρηματική δραστηριότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.