Σύγκριση μιας επιχείρησης με σύστημα ποιότητας και χωρίς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Σύγκριση μιας επιχείρησης με σύστημα ποιότητας και χωρίς

Βλάχου, Παναγιώτα

Η σημερινή αλματώδης εξέλιξη της τεχνολογίας σε συνδυασμό με την διεθνοποίηση των αγορών και των εμπορικών συναλλαγών, έχει οδηγήσει στην καθιέρωση κοινά αποδεκτών προτύπων, όχι μέσω της εναρμόνισης των υπαρχόντων τεχνικών προτύπων, αλλά με την ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας. Τα συστήματα ή αλλιώς πρότυπα, είναι τα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα και περιέχουν κατευθυντήριες οδηγίες και τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες ανταποκρίνονται στον σκοπό για τον οποίο προορίζονται. Όταν μιλάμε για πρότυπα σε ένα προϊόν, αναφερόμαστε στην ιδιότητα, ή τις ιδιότητες του προϊόντος που μας ενδιαφέρουν. Για αυτό και στις καθημερινές μας συναλλαγές αντιλαμβανόμαστε ευκολότερα την ποιότητα από την απουσία της, παρά από την ύπαρξη της. Η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των προτύπων και στον καθοριστικό ρόλο τους στη διενέργεια δοκιμών και στην πιστοποίηση, ώστε να διασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσίες. Ανάλογα με τον φορέα που δημιουργεί τα πρότυπα, αυτά κατατάσσονται σε: •Διεθνή, που εκδίδονται από τους Διεθνής Οργανισμούς Τυποποίησης ISO και IEC. •Ευρωπαϊκά, τα οποία εκπονούν οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί Τυποποίησης CEN, CELLENIC και ETSI. •Εθνικά, τα οποία εκπονούνται από τους Εθνικούς οργανισμούς Τυποποίησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Πρότυπα
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.