Στατιστική διερεύνηση της κεφαλαιοαγοράς

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Στατιστική διερεύνηση της κεφαλαιοαγοράς

Ρούσσου, Καρμελίνα

Στο πρώτο κεφάλαιο μας δίνει γενικές γνώσεις όσο αφορά την ιστορία, την ίδρυση, την αναγκαιότητα και το σκοπό του Χρηματιστηρίου, επίσης τους φορείς και τους παράγοντες που επηρεάζουν την πορεία του. Στο δεύτερο κεφάλαιο μας εξηγεί την ίδρυση της ΕΧΑΕ και τον σκοπό της μέσα στο Χρηματιστήριο. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η αγορά του Χ.Α. και ιδιαίτερα του δείκτη FTSE/ASE 20 που αποτελεί και το συγκεκριμένο «αντικείμενο» έρευνας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι η περιγραφή των δομικών στοιχείων και μεγεθών του Χ.Α., για την πληρέστερη κατανόηση και ορθότερη αποτίμηση των αποτελεσμάτων της έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο πραγματοποιείται η βιβλιογραφική επισκόπηση με βάση τις υποθέσεις και τους στόχους που τέθηκαν στην εισαγωγή. Συγκεκριμένα, εξετάζονται οι κυριότερες απόψεις για τη διαμόρφωση της μεταβλητότητας στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης των αγοροόν και της εισαγωγής των παραγώγων. Επίσης, συνοψίζονται τα κυριότερα συμπεράσματα περί επίδρασης σημαντικών οικονομικών γεγονότων όπως είναι η ΟΝΕ και η χρηματοοικονομική απελευθέρωση αναδυόμενων αγορών στη μεταβλητότητα των αντίστοιχων αγορών. Επιπλέον, προσδιορίζεται η στοχαστική συμπεριφορά της Ελληνικής αγοράς. Στο έκτο κεφάλαιο διεξάγεται η εμπειρική ανάλυση της μεταβλητότητας του δείκτη FTSE/ASE 20 με βάση το μοντέλο EGARCH και προσδιορίζονται παράγοντες που τη διαμορφώνουν, όπως είναι τα παράγωγα και η πορεία των διεθνών αγορών. Επιπλέον, μελετάται η διαχρονική συμπεριφορά των πρώτων και δεύτερων ροπών της σειράς των αποδόσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρηματιστήρια
Δείκτες μετοχών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)