Μέτρηση - ανίχνευση του φαινομένου Hall και πρακτικές εφαρμογές

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2008 (EN)
Μέτρηση - ανίχνευση του φαινομένου Hall και πρακτικές εφαρμογές

Γιαννάκης, Δημήτριος

Σε ορισμένα υλικά, είναι επιθυμητό κατά περίπτωση να προσδιοριστεί ο τύπος των φορέων πλειονότητας, η συγκέντρωση και η ευκινησία τους, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικές ιδιότητες της αγωγιμότητας που αυτά τα υλικά παρουσιάζουν, ενώ παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιλογή ενός υλικό για διάφορες πρακτικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Τέτοιου είδους προσδιορισμοί δεν είναι δυνατοί από μία απλή μέτρηση ηλεκτρικής ειδικής αγωγιμότητας. Έτσι, κρίνεται απαραίτητη η διεξαγωγή ενός πειράματος μέτρησης του φαινομένου Hall. Το φαινόμενο Hall είναι το αποτέλεσμα της επενέργειας μαγνητικού πεδίου που εφαρμόζεται κάθετα στη διεύθυνση κίνησης φορτισμένου σωματιδίου, ασκώντας δύναμη στο σωματίδιο κάθετη τόσο στο μαγνητικό πεδίο όσο και στη διεύθυνση κίνησής του. Οι ανιχνευτές Hall χρησιμοποιούνται με τον ίδιο τρόπο όπως και οι ανιχνευτές μεταβλητής μαγνητικής αντίστασης, αλλά έχουν υψηλότερο λόγο σήματος προς θόρυβο και είναι καταλληλότεροι για εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας. Μπορούν να ανιχνεύουν εξαιρετικά ασθενή μαγνητικά πεδία και μικρές αλλαγές της έντασης του μαγνητικού πεδίου. Στην παρούσα πρακτική άσκηση πραγματοποιήθηκε η πειραματική ανάπτυξη μεταλλικών αισθητήρων Hall βασισμένων στην τεχνολογία των λεπτών υμενίων, τα οποία βαθμονομήθηκαν με χρήση κατάλληλης διάταξης για την πειραματική μέτρηση του φαινομένου Hall. Μέσω αυτής κατέστει δυνατή η μέτρηση της τάσης Hall (Vii), καθώς και ο συντελεστής Hall Rji, που αποτελεί μία χαρακτηριστική σταθερά για κάθε υλικό. Με την προϋπόθεση ότι η ειδική αγωγιμότητα σ του δείγματος (μεταλλικός αισθητήρας) είναι γνωστή μπορεί επίσης να προσδιοριστεί και η ευκινησία των ηλεκτρονίων Εκτός από την ανίχνευση - μέτρηση του φαινομένου Hall πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας πτυχιακής εργασίας η πρακτική εφαρμογή του φαινομένου Hall μέσω ενός εμπορικά διαθέσιμου ανιχνευτή φαινομένου Hall, που είναι ανιχνευτής προσέγγισης και λειτουργεί μέσω μαγνητικής αλληλεπίδρασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρομαγνητικα κύματα
Αισθητήρες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)