Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ασφάλεια δικτύων

Μητρώκα, Σοφία Γ.
Σταμούλη, Ιωάννα Λ.
Αγορά, Νικολέτα Ι.

Δίκτυα ονομάζονται τα συστήματα από τα οποία τα δεδομένα κυκλοφορούν, αποθηκεύονται και υφίστανται επεξεργασία. Αποτελούνται από συστατικά στοιχεία μεταφοράς όπως καλώδια, δρομολογητές, πύλες, μεταγωγείς κ.λ.π., και υπηρεσίες υποστήριξης, όπως σύστημα ονομάτων τομέα, υπηρεσία αναγνώρισης καλούντος, υπηρεσία ελέγχου ταυτότητας κ.λ.π. Η ασφάλεια δικτύων μπορεί να οριστεί ως η δυνατότητα ενός δικτύου να αντισταθεί, σε επίπεδο αξιοπιστίας, σε τυχαία συμβάντα ή κακόβουλες ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη διάθεση, την επαλήθευση της ταυτότητας, την ακεραιότητα και την τήρηση του απορρήτου των δεδομένων που έχουν αποθηκευτεί ή μεταδοθεί καθώς και τις συναφείς πληροφορίες που παρέχονται είτε είναι προσβάσιμες μέσω των δικτύων και συστημάτων αυτών. Οι τρόποι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ασφάλεια των δικτύων είναι οι μηχανισμοί ακεραιότητας, ο έλεγχος πρόσβασης μέσω κωδικών, η κρυπτογράφηση εμπιστευτικότητας και η κρυπτογράφηση δημόσιου κλειδιού, η χρήση αντιπυρικής ζώνης του Internet (firewall ), η διαλογή πακέτων, η χρήση φίλτρων πακέτων για τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης (firewall ), τα εικονικά ιδιωτικά δίκτυα και τέλος, η χρήση σήραγγας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.