Η χρήση των στέμφυλων στη διατροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων συμβατικής εκτροφής – Ποιοτικά χαρακτηριστικά ορνίθειου κρέατος στήθους (m. pectoralis superficialis)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Η χρήση των στέμφυλων στη διατροφή κρεοπαραγωγών ορνιθίων συμβατικής εκτροφής – Ποιοτικά χαρακτηριστικά ορνίθειου κρέατος στήθους (m. pectoralis superficialis)

Σιαμάτρα, Ελένη

Η παρούσα πτυχιακή εργασίας πραγματεύεται την μελέτη της επίδρασης της προσθήκης πούλπας στέμφυλων από κόκκινα σταφύλια της ποικιλίας Ξινόμαυρο στο σιτηρέσιο των ορνίθιων στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ορνίθειου κρέατος στήθους. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ένα πείραμα συγκριτικής διατροφής με 320 συνολικά ορνίθια ηλικίας νεοσσού ημέρας μέχρι την ηλικία των 42 ημερών. Τα 320 ορνίθια διαμοιράστηκαν σε 4 ομάδες. Κάθε ομάδα περιλάμβανε 4 υποομάδες - επαναλήψεις των 20 ομάδων η κάθε μια. Τα ορνίθια της ομάδας - μάρτυρας λάμβαναν ως τροφή ένα τυποποιημένο σιτηρέσιο κρεοπαραγωγών ορνίθων που δεν περιείχε στέμφυλα, ενώ οι υπόλοιπες 3 ομάδες λάμβαναν το ίδιο βασικό σιτηρέσιο εμπλουτισμένο επιπλέον με 2,5, 5 ή 10 kg/1000kg στέμφυλα. Με το τέλος του πειράματος σε δείγμα από κάθε ομάδα πραγματοποιήθηκε προσδιορισμός της βασικής χημικής σύστασης του κρέατος, προσδιορισμός της οξειδωτικής σταθερότητας του μυϊκού ιστού του στήθους καθώς και μέτρηση του χρώματος των μυϊκού ιστού του στήθους κατά τη συντήρηση του κρέατος (4°C) για 5 ημέρες. Η προσθήκη στην τροφή στέμφυλων βελτίωσε τις αποδόσεις των ορνιθιών σε σχέση με την ομάδα των μαρτύρων όσον αφορά την αύξηση του σωματικού βάρους. Η μεγαλύτερη αύξηση σωματικού βάρους παρατηρήθηκε στα ορνίθια της ομάδας ΜΕΛ 5. Επίσης ορνίθων δεν επηρέασε το βαθμό της λιπιδικής υπεροξείδωσης στα δείγματα κρέατος κατά τη συντήρησή τους για 5 ημέρες.

Thesis
NonPeerReviewed

Πτηνά - Διατροφή
Κρέας
Πρότυπα διαχείρισης ποιότητας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.