Νέες τάσεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς: διερεύνηση των τάσεων-απόψεων των γεωργών στην περιοχή της Καστοριάς = New trends in agricultural coopetatives: investigation of the views of farmers in the region of Kastoria

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Νέες τάσεις στους αγροτικούς συνεταιρισμούς: διερεύνηση των τάσεων-απόψεων των γεωργών στην περιοχή της Καστοριάς = New trends in agricultural coopetatives: investigation of the views of farmers in the region of Kastoria

Σουλιώτη, Αρετή

Οι πρώτοι συνεταιρισμοί κάνανε την εμφάνισή τους τον 19ο αιώνα, με πρωτοπόρο αυτόν των Αμπελακίων. Σε όλη τη διάρκεια «ζωής» τους όμως αντιμετώπισαν πολλά προβλήματα. Συνάντησαν πολέμους, τη δικτατορία και πολλές νομοθετικές αλλαγές. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι για τους οποίους δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά οι συνεταιρισμοί του Νομού Καστοριάς στον 21ο αιώνα; Φταίει η ελλιπής μόρφωση και ενημέρωση των διοικητικών στελεχών, των μελών ή και των δύο; Φταίει η έλλειψη κονδυλίων από το κράτος; Οι ποσότητες που παράγονται επαρκούν για τη σωστή λειτουργία τους; Όλα αυτά τα ερωτήματα θα απαντηθούν από τα ίδια τα μέλη των συνεταιρισμών της περιοχής της Καστοριάς. Κύριο μέλημά μας είναι να βοηθήσει η έρευνα στη συγκεκριμένη περιοχή και να βρεθούν τα αδύνατα στοιχεία τα οποία «σκοτώνουν» τελικά τους συνεταιρισμούς και σε τελική φάση να βοηθήσουμε στην έγκαιρη αντιμετώπισή τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Συνεταιρισμοί
Αγροτικά προϊόντα
Βαμβάκι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.