Αποκατάσταση χώρων μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή Ολυμπιαδάς Ν. Χαλκιδικής

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2005 (EN)
Αποκατάσταση χώρων μεταλλευτικής δραστηριότητας στην περιοχή Ολυμπιαδάς Ν. Χαλκιδικής

Μυλοπούλου, Ζωγραφιά
Σαββίδου, Δέσποινα

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται στην αποκατάσταση τοπίου περιβάλλοντος των μεταλλείων Ολυμπιάδας, μετά την παύση λειτουργίας του εργοστασίου χρυσού. Οι μεταλλευτικές εγκαταστάσεις της Ολυμπιάδας βρίσκονται στην επαρχία Αρναίας και συγκεκριμένα στο ΒΑ τμήμα του Ν. Χαλκιδικής. Εντοπίζονται στις χαμηλές βόρειες πλάγιες του Στρατονικού Όρους, στα Δυτικά όρια της πεδινής περιοχής της Ολυμπιάδας, εντός καθορισμένων χώρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος χωρίζεται σε δύο κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στα χαρακτηριστικά της ευρύτερης περιοχής του μεταλλείου, όσον αφορά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Στο δεύτερο γίνεται μια ιστορική αναδρομή της μεταλλευτικής δραστηριότητας της ΒΑ Χαλκιδικής από τις αρχές της κλασικής αρχαιότητας μέχρι σήμερα και ακολουθεί η περιγραφή της δραστηριότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας για την εκμετάλλευση του χρυσοφόρου κοιτάσματος μικτών θειούχων για την παραγωγή συμπυκνωμάτων γαληνίτη, σφαλερίτη και ράβδων χρυσού/αργύρου (κράμα Dore). Στο δεύτερο μέρος αναφερόμαστε στην αποκατάσταση του τοπίου-περιβάλλοντος μετά την παύση λειτουργίας του μεταλλείου. Ακολουθεί λεπτομερής περιγραφή του σχεδιασμού αποκατάστασης το οποίο απαρτίζεται από δύο ενότητες. Η πρώτη ενότητα αφορά τα έργα των περιοχών που θα αποδοθούν προς αποκατάσταση τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μεταλλείου. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν το χώρο απόθεσης στείρων μεταλλείων στην πλατεία Φιρρέ, την υφιστάμενη λίμνη τελμάτων και του σωρούς σιδηροπυρίτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αρχιτεκτονική - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)