Φοροδιαφυγή, πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία, φορολογικοί έλεγχοι

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Φοροδιαφυγή, πλαστά-εικονικά φορολογικά στοιχεία, φορολογικοί έλεγχοι

Μπότσιος, Νικόλαος

Ο κεντρικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας, είναι να ερευνηθεί λεπτομερειακά το θέμα της φοροδιαφυγής, των πλαστών - εικονικών φορολογικών στοιχείων και των φορολογικών ελέγχων. Ερευνώντας τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την ισχύουσα νομολογία, στόχος είναι η ανάδειξη της σημαντικότητας του θέματος για την ελληνική οικονομία, η ανίχνευση των πολλαπλών επιδράσεων που έχει και κατ' επέκταση στο βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων καθώς και ο εντοπισμός σημείων παρέμβασης και εξομάλυνσης της υφιστάμενης κατάστασης.

Thesis
NonPeerReviewed

Φορολογικό σύστημα
Φορολογία - Δίκαιο και νομοθεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.