Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας από την τράπεζα ΕΤΒΑ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η χρηματοδότηση της ελληνικής βιομηχανίας από την τράπεζα ΕΤΒΑ

Ντίντης, Λάμπρος

Η ίδρυση, η οργάνωση, οι κατευθύνσεις και οι δραστηριότητες της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ), του κεντρικού στην Ελλάδα φορέα ανάπτυξης, που κατά την πολύχρονη λειτουργία του υπήρξε αντικείμενο ευρείας κριτικής για το αν ο τίτλος της είναι αντάξιος του έργου της, για το αν δηλαδή όντως προωθεί την Ελληνική Βιομηχανία είναι και το αντικείμενο αυτής εδώ της πτυχιακής εργασίας. Καταρχήν όταν μιλάμε για χρηματοδότηση που παρέχει ένας τραπεζικός φορέας, στην προκειμένη περίπτωση η τράπεζα ΕΤΒΑ, αναφερόμαστε στον τομέα κυρίως των δανείων και μετέπειτα στις συμμετοχές και στις εγγυήσεις. Έτσι λοιπόν και εμείς στην εργασία αυτή παρακολουθήσαμε την πορεία αυτών των μεγεθών σε μια χρονική διάρκεια περίπου 40 ετών. Μελετήσαμε τα υπόλοιπα τέλους περιόδου που μας έδοισε στην διάθεση μας η ΕΤΒΑ, τους ισολογισμούς της, και γενικά το χαρτοφυλάκιο δανείων, συμμετοχών και εγγυήσεων της τράπεζας. Τα μελετήσαμε σαν σύνολο, δηλαδή μελετήσαμε την χρηματοδότηση σαν σύνολο αλλά και κλαδικά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν αν τα χρήματα που χορηγούσε η ΕΤΒΑ είχαν σαν αποδέκτη την ελληνική βιομηχανία. Ακολουθεί συγκεντρωτικό διάγραμμα με τα υπόλοιπα τέλους περιόδου σε ποσοστό ανά κλάδο για να έχουμε καλύτερη εικόνα και να βγουν αξιόπιστα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Χρηματοδότηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.