Η στρατηγική του προϊόντος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Η στρατηγική του προϊόντος

Ζαβαροπούλου, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία με θέμα: «Η Στρατηγική του προϊόντος » περιέχει εννέα κεφάλαια. Με την βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, στα παρακάτω κεφάλαια θα ξεναγηθούμε σε βασικά και κύρια θέματα του προϊόντος όπως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, οι ιδιότητες του προϊόντος, το εμπορικό σήμα και άλλα. Μας βοηθάει να εξετάσουμε ποικίλα θέματα όπως τον κύκλο ζωής των προϊόντων, που περιλαμβάνει και το χαρτοφυλάκιο προϊόντων. Επίσης αναλύεται η στρατηγική του προϊόντος για τις σειρές, για την στρατηγική της τροποποίησης, διακοπής της παραγωγής και διάθεσης του προϊόντος. Σίγουρα δει' μπορούμε να μην παρατηρήσουμε την δομή των ομάδων αποδοχής του νέου προϊόντος. Τις κυριότερες διαδικασίες για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος, και να συνεχίσουμε με την ανάπτυξη και την εξέλιξη μιας τόσο επιτυχημένης, και παγκόσμιος αναγνωρισμένης επιχείρησης όπως είναι η Coca-Cola.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα
Προϊόντα - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.