Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2003 (EL)
Παρουσίαση οικονομοτεχνικής μελέτης

Παπαδοπούλου, Μαρία

Η οικονομοτεχνική μελέτη αποτελεί το υποστηρικτικό υλικό για να τεκμηριωθεί η λήψη μιας απόφασης σχετικά με την διάθεση χρηματικών πόρων και την υλοποίηση μιας επένδυσης στο πλαίσιο ενός σχεδίου ή έργου, γνωστού ως επενδυτικού σχεδίου ή έργου. Η παρούσα εργασία κάνει παρουσίαση Οικονομοτεχνικής Μελέτης, υπό την επωνυμία της εταιρείας ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΟΓΛΟΥ ΑΒΕΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.