Γεωργικά εφόδια και φάρμακα: η εμπορία τους στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2013 (EL)
Γεωργικά εφόδια και φάρμακα: η εμπορία τους στην Ελλάδα

Τουλίκα, Αικατερίνη

Σημαντικότερα χαρακτηριστικά του κλάδου αναφορικά με την δομή και την διάρθρωσή του ( πληθυσμός, μέγεθος κλπ), τα κύρια χρηματοοικονομικά μεγέθη των σημαντικότερων επιχειρήσεων καθώς και τα βασικά μεγέθη της εγχώριας και όχι μόνο παράγωγης προϊόντων του κλάδου. Επίσης, πραγματοποιείται και ανάλυση μιας εταιρείας όπου ειδικεύεται στον συγκεκριμένο κλάδο. . Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την προσέγγιση του θέματος της εργασίας είναι η εξής: •Καθορισμός του στόχου και του σκοπού της μελέτης •Έρευνα μέσω του διαδικτύου και της υπάρχουσας έντυπης βιβλιογραφίας. •Διεξαγωγή έρευνας. •Ανάλυση του υλικού και των πληροφοριών που συγκεντρώθηκε. •Εξαγωγή συμπερασμάτων – Διατύπωση προτάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Φυτοφάρμακα
Αγροτικά προϊόντα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2013


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.