Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2002 (EN)
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συγκεντρωτικών ηλιακών συλλεκτών

Μακρίδου, Δήμητρα

Στη συγκεκριμένη εργασία, γίνεται μία προσπάθεια παρουσίασης και μελέτης της συμπεριφοράς και του τρόπου λειτουργίας ενός παραβολικού κατόπτρου γραμμικής εστίασης.Η μελέτη αυτή ολοκληρώνεται σε τέσσερα κεφάλαια. Στην αρχή του πρώτου κεφαλαίου, πραγματοποιείται μια ιστορική αναδρομή σχετικά με την εκμετάλλευση συγκεντρωμένης ηλιακής ενέργειας, από την εποχή του Αρχιμήδη έως τις μέρες μας και παρατίθενται οι κύριοι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν στην εξέλιξη αυτή. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι συγκεντρωτικοί ηλιακοί συλλέκτες με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους ένανπ των επίπεδων ηλιακών συλλεκτών και αναφέρονται τα τρία κύρια συστήματα ηλιακών συλλεκτών που χρησιμοποιούνται σήμερα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας· Στο δεύτερο κεφάλαιο, πραγματοποιείται λεπτομερής περιγραφή των παραμέτρων σχεδιασμού και λειτουργίας του παραβολικού κατόπτρου γραμμικής εστίασης ( PTC ).Επίσης, παρατίθενται τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τμημάτων από τα οποία αποτελείται το κάτοπτρο αυτό (επιφάνεια ανάκλασης, σωλήνας απορρόφησης, κλπ.) Το τρίτο κεφάλαιο εστιάζεται στις ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με κάτοπτρα PTC· Αρχικά περιγράφεται ο βασικός θερμοδυναμικός κύκλος Rankine και διευκρινίζονται τα πλεονεκτήματα θερμικής αποθήκευσης και υβριδοποίησης, οι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος των εγκαταστάσεων καθώς και τα προβλήματα που είναι δυνατόν αυτές να παρουσιάσουν. Στο τέταρτο κεφάλαιο, μετά τη παρουσίαση των ακριβή χαρακτηριστικών του υπό εξέταση κατόπτρου, πραγματοποιείται η μοντελοποίηση του βάση της οποίας έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο πρόγραμμα προσομοίωσης. Το πρόγραμμα αυτό στην ολοκληρωμένη του μορφή παρατίθεται στο Παράρτημα. Στη συνέχεια αναλύονται και εξετάζονται διεξοδικά τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρόγραμμα προσομοίωσης. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της έρευνας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρική ενέργεια - Περιβαλλοντικές απόψεις
Ηλιακή ενέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)