Πολιτική μισθών και ημερομισθίων, κριτήρια αμοιβών - συστήματα αμοιβών: ελληνική πραγματικότητα

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Πολιτική μισθών και ημερομισθίων, κριτήρια αμοιβών - συστήματα αμοιβών: ελληνική πραγματικότητα

Καραντάκης, Παναγιώτης

Στα προηγούμενα κεφάλαια είδαμε και αναλύσαμε την πολιτική μισθών και ημερομισθίων, τα κριτήρια αμοιβών και τα συστήματα τους στην Ελληνική πραγματικότητα. Διαπιστώσαμε τον βασικό ρόλο τους όσον αφορά τους εργαζόμενους αλλά και το ευρύτερο Κοινωνικό Περιβάλλον. Η εξέταση αυτή του προβλήματος παρουσιάζει ασφαλώς μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αποτελεί ίσως ένα από τα κυριότερα οικονομικά θέματα που επηρεάζουν άμεσα όλα τα άτομα μιας σύγχρονης οικονομίας. Σε αυτό το σημείο θεωρούμε σκόπιμο να προσθέσουμε κάποια συμπεράσματα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Είναι δεδομένο ότι υπάρχει διαφορά από επιχείρηση σε επιχείρηση σχετικά με το ποσοστό των εργαζομένων με κίνητρο την αμοιβή και τα ημερομίσθια. Η παραγωγή των εργαζομένων με κίνητρο την αμοιβή και τα ημερομίσθια. Η παραγωγή των εργαζομένων είτε ατομικά, είτε ομαδικά πρέπει να προσφέρεται προς μέτρηση και κανονισμό που σημαίνει ότι οι μέθοδοι, το υλικό, τα εργαλεία και η λειτουργία έχουν ομοιομορφία από την μία ομάδα στην άλλη. Επίσης πρέπει να υπάρχει μια σταθερή σχέση ανάμεσα στο ποσό της δεξιότητας και προσπάθειας που καταβάλλεται από τον υπάλληλο και της παραγωγής. Μερικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να ακολουθήσουν ένα σχέδιο κινήτρων ή δώρων έτσι οδστε οι υπάλληλοι να γίνονται περισσότερο επιμελείς στην τροφοδότηση της μηχανής για να αποφεύγουν αναστολές εργασίας. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί και η ανάγκη να ανατεθεί η εργασία στο κατάλληλο άτομο έτσι θα υπάρξει ευκαιρία για μείωση του κόστους ανά μονάδα παραγωγής ή υπηρεσίας ή αυξήσεως της παραγωγικότητας. Αυτός είναι ο πρωταρχικός λόγος ενός προγράμματος κινήτρων. Με αυτό τον τρόπο οι υπάλληλοι - εργαζόμενοι μπορούν να περιμένουν υψηλότερες αμοιβές.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργατικό δίκαιο
Αμοιβές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)