Ο στρατηγικός ρόλος του θεσμού της χορηγίας ως επικοινωνιακού εργαλείου προώθησης τραπεζικών προϊόντων - υπηρεσιών: περιπτωσιολογική μελέτη των ακόλουθων τραπεζών: Alpha Bank & Eurobank Ergasias EFG

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Ο στρατηγικός ρόλος του θεσμού της χορηγίας ως επικοινωνιακού εργαλείου προώθησης τραπεζικών προϊόντων - υπηρεσιών: περιπτωσιολογική μελέτη των ακόλουθων τραπεζών: Alpha Bank & Eurobank Ergasias EFG

Καλογήρου, Μαρία

Η εργασία αυτή μελετάει τον τρόπο αξιοποίησης του θεσμού της Χορηγίας από τον Ελληνικό Τραπεζικό κλάδο για την επίδειξη εκ μέρους των φορέων του της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Οι στόχοι που θέτονται, εξετάζονται από δύο διαφορετικές οπτικές γωνίες: των Τραπεζών και της κοινής γνώμης. Σε ότι αφορά τις Τράπεζες λοιπόν, είναι: η περιγραφή της Στρατηγικής της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης των υπό εξέταση Τραπεζών Alpha Bank και Eurobank EFG καθώς και ποιος ο τρόπος υλοποίησης της Στρατηγικής αυτής. Η μέθοδος προσέγγισης της εργασίας προήλθε από πρωτογενή αλλά και δευτερογενή έρευνα. Στην ποιοτική πρωτογενής έρευνα τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι α) η ανάλυση περιεχομένου ιστοσελίδων και β) η χρήση συνέντευξης. Στην ποσοτική πρωτογενής έρευνα το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε είναι το ερωτηματολόγιο. Η δευτερογενής έρευνα, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση βιβλιογραφικής επισκόπησης. Η βιβλιογραφική επισκόπηση, η οποία πραγματοποιείται με τη συλλογή πληροφοριών μέσα από τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, σαν σκοπό έχει την κάλυψη του θεωρητικού πλαισίου της εργασίας. Τέλος τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης όπως προκύπτουν είναι ότι η Τράπεζα της Alpha Bank εφαρμόζει μία καλύτερη Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από αυτή της Eurobank EFG. Το γεγονός αυτό στηρίζεται στο ότι η Alpha Bank διατηρεί ένα ξεχωριστό τμήμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, με το οποίο πετυχαίνει πιο αποτελεσματικές πρακτικές Εταιρικής Ευθύνης, αποφεύγοντας έτσι τον πρόχειρο προγραμματισμό σχετικών δραστηριοτήτων που μπορεί εύκολα να αποβεί ανούσιος και να οδηγήσει σε περιττές δαπάνες τον Όμιλο. Αυτό με τη σειρά του έχει σαν αποτέλεσμα την υιοθέτηση μιας καλής Στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, από τη μεριά της Alpha Bank, που προμηνύει την αποδοχή και την αναγνώριση από τους αποδέκτες αυτού του κοινωνικού μηνύματος, που είναι η κοινή γνώμη, οι πελάτες και το προσωπικό της.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρική κουλτούρα
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)