Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι τρόποι που επηρεάζουν την Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι τρόποι που επηρεάζουν την Ελλάδα

Ράμμος, Ζήνων
Μαγκούτας, Νικόλαος

Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και έχει θέμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και με ποιους τρόπους επηρέασε και θα επηρεάσει τη χώρα μας. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του Διεθνούς Οργανισμού και στο δεύτερο κεφάλαιο η έννοια του Διεθνή Οικονομικού Οργανισμού καθώς επίσης αναλύονται και οι οικονομικοί οργανισμοί: Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας (WBG), Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης Και Ανάπτυξης (IBRD), Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ECB). Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη (EBRD). Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Παρουσιάζεται ένα σύντομο ιστορικό του ΔΝΤ, οι σκοποί του. οι βασικές λειτουργίες του. τα όργανα του και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης και η διαδικασία λήψης δανείων από το ΔΝΤ. Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχολείται με τις επιπτώσεις στην οικονομία και σε διάφορους τομείς από την υπαγωγή της Ελλάδας στο ΔΝΤ. Αρχικά αναλύεται η ελληνική οικονομία για το 2010 και περιλαμβάνει το μνημόνιο, την αναγκαιότητα του, τα χαρακτηριστικά του και τις δημοσιονομικές εξελίξεις. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το οικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας και οι μακροοικονομικές εξελίξεις για το 2010. Παρακάτω αναλύεται το πώς επηρεάστηκαν βασικοί τομείς (Εμπόριο. Κατασκευές, Υπηρεσίες, Βιομηχανία) της ελληνικής οικονομίας από το ΔΝΤ και παρουσιάζονται και στοιχεία για την ανεργία και την απασχόληση. Το τελευταίο μέρος ασχολείται με τον τραπεζικό κλάδο και παρουσιάζεται το πώς επηρεάστηκε ο τραπεζικός κλάδος από το ΔΝΤ και ποιες ήταν οι εξελίξεις στον κλάδο το πρώτο εξάμηνο του 2010. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την ολοκλήρωση της εργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.