Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσιες σχέσεις. Μελέτη της περίπτωσης Κριστιάνια στην Κοπεγχάγη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2008 (EL)
Κοινωνία των Πολιτών και Δημόσιες σχέσεις. Μελέτη της περίπτωσης Κριστιάνια στην Κοπεγχάγη

Κωνσταντινίδου, Φανή

Η εργασία μελετάει την σχέση της «Ελεύθερης πόλης», με την Κοινωνία των Πολιτών, και με τις Δημόσιες σχέσεις. Εξετάζει δηλαδή αν υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά της έννοιας της Κοινωνίας των Πολιτών με την κοινότητα καθώς και αν, πως και πόσο συμβάλλει η Κοινωνία των Πολιτών και οι εκπρόσωποί της με την συνέχεια ή όχι της Κριστιάνια. Αναφορικά με τις Δημόσιες Σχέσεις εξετάζει, αν μπορούν να εφαρμοστούν σε μια τέτοια περίπτωση και αν ναι με ποιο τρόπο και ποια τα αποτελέσματα. Στα πρώτα κεφάλαια , γίνεται μία προσπάθεια να οριστούν με σαφήνεια οι έννοιες της Κοινωνίας των Πολιτών, των Δημοσίων Σχέσεων και να περιγραφεί η κοινότητα όσο το δυνατόν καλύτερα στοχεύοντας στο να μπορεί ο κάθε αναγνώστης να σχηματίσει προσωπική άποψη επι του θέματος. Η εργασία συνεχίζει με την παρουσίαση των σημείων τομής των τριών σκελών του θέματος καταλήγοντας στα συμπεράσματα. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με βιβλιογραφική έρευνα, σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και Τύπο. Επίσης, αντλήθηκαν αρκετές και σημαντικές πληροφορίες (ιδιαίτερα για την Κριστιάνια, για την οποία δεν υπάρχει επίσημη βιβλιογραφία) από ελληνικές και ξένες ιστοσελίδες.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Κοινωνία πολιτών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2008


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.