Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Φ.Π.Α.

Λαμπροπούλου, Σταυρούλα

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) εφαρμόζεται στην Ελλάδα από 1/1/1987, σύμφωνα με το νόμο 1642/86, είναι γενικός έμμεσος φόρος, που επιβάλλεται στην προστιθέμενη αξία των αγαθών ως και των υπηρεσιών, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, επιβάλλεται και στην εισαγωγή αγαθών με τους ίδιους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν για τα εγχώρια παραγόμενα προϊόντα. Ως προστιθέμενη, λοιπόν αξία , νοείται κάθε θετική διαφορά στην τιμή μεταξύ αγοράς και πώλησης, σε οποιοδήποτε στάδιο της συναλλαγής (παραγωγή, εμπόριο, υπηρεσίες). Σύμφωνα, επομένως με τα παραπάνω, κάθε αγαθό πριν φθάσει στον τελικό καταναλωτή περνάει από διάφορα στάδια (αγορά πρώτων υλών, κατεργασία, έτοιμο προϊόν, χονδρεμπόριο, λιανικό εμπόριο, καταναλωτής), σε καθένα δε από αυτά προστίθεται και μία αξία η οποία είναι φορολογητέα. Ο όρος, λοιπόν, προστιθέμενη αξία είναι οικονομικός όρος και αναφέρεται στην δαπάνη, η οποία κάθε φορά προστίθεται στην κυκλοφορία των αγαθών και παροχή υπηρεσιών μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

Thesis
NonPeerReviewed

Φόρος προστιθέμενης αξίας

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.