Κατασκευάζοντας την πραγματικότητα στα ΜΜΕ. Η αναπαρασταση των πολιτικών δημοσκοπήσεων στον ελληνικο ημερήσιο τύπο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο




2009 (EL)
Κατασκευάζοντας την πραγματικότητα στα ΜΜΕ. Η αναπαρασταση των πολιτικών δημοσκοπήσεων στον ελληνικο ημερήσιο τύπο

Θεοδοσιάδου, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση και την έρευνα πολιτικών δημοσκοπήσεων οι οποίες έχουν δημοσιευτεί σε διαφορετικές εφημερίδες ιδεολογικού προσανατολισμού από διαφορετικές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Επικεντρώνεται κυρίως στο τρόπο κυρίως που αναλύονται τα αποτελέσματα της κάθε έρευνας και πως αυτά δημοσιεύονται από τις εφημερίδες σε ποία αποτελέσματα της κάθε έρευνας δίνουν βαρύτητα και ποία από αυτά επιλέγονται να δημοσιευτούν. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είναι ποιοτική και συγκεκριμένα η μέθοδος που επιλέξαμε είναι η ανάλυση περιεχομένου έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτες οι πιθανές διαφοροποιήσεις στην αντιμετώπιση των σφυγμομετρήσεων από τις εφημερίδες. Η συλλογή των στοιχείων προήλθε από δείγμα εφημερίδων που κυκλοφορούν πανελλαδικά. Στόχος της ανάλυσης μας είναι η κατανόηση του τρόπου σύνταξης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων, η δημοσιότητα που τους παρέχεται καθώς και τα σημεία στα οποία δίνεται βαρύτητα. Τα δύο πρώτα κεφάλαια βασίζονται στο θεωρητικό μέρος της εργασία στο πρώτο αναφέρεται η σχέση των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης με την διαμόρφωση της κοινής γνώμης καθώς και τους παράγοντες τους οποίους επηρεάζουν την λειτουργία τους και πώς αυτά συντελούν στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Τι επιδράσεις ασκούν αλλά και τη σχέση τους με την πολιτική. Ενώ στο δεύτερο κεφάλαιο κυρίως αναφέρεται στον ορισμό των πολιτικών δημοσκοπήσεων, τη σχέση τους με το κοινό και πως το επηρεάζουν αλλά και την σχέση με την οποία δημιουργείται με τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στη μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα εργασία και στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έρευνα η οποία έχει γίνει κατά την διάρκεια της πτυχιακής εργασίας. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία έχουν προκύψει κατά την διάρκεια της έρευνας και στο τέλος υπάρχει το παράρτημα στο οποίο βρίσκονται οι κώδικες δεοντολογίας των πολιτικών δημοσκοπήσεων για την δημοσίευση τους από τον τύπο.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημοσκοπήσεις
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.