Διοίκηση προσωπικού σε τουριστικές μονάδες

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Διοίκηση προσωπικού σε τουριστικές μονάδες

Πετρού, Αντωνία

Ο Τουρισμός είναι μια δραστηριότητα με σημαντικό οικονομικό ενδιαφέρον, τόσο από πλευράς επιχειρηματικότητας όσο και σε Εθνικό επίπεδο. Σήμερα υπάρχει σημαντικός ανταγωνισμός, τόσο ανάμεσα στις διάφορες ομοειδείς τουριστικές επιχειρήσεις όσο και μεταξύ διαφόρων τουριστικών περιοχών. Πρωταρχική] μέριμνα, για να μπορεί ο Τουρισμός μας να ανταγωνίζεται τόσο στο εσωτερικό όσο και εξωτερικό τομέα, είναι η ανάπτυξή του. Η ανάπτυξη του τουρισμού μπορεί να επέλθει με πολλούς τρόπους. Ένας τρόπος είναι οι επενδύσεις για συνεχή εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των εγκαταστάσεων για την δημιουργία υποδομής εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως είναι ο χειμερινός τουρισμός (διακοπές για σκι) ή ο τουρισμός δραστηριοτήτων (ράφτινγκ, ιστιοφόρα). Η βελτίωση της υποδομής κάθε μορφής (συγκοινωνίες, επικοινωνίες, λιμάνια) θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τον ανταγωνισμό. Η ενίσχυση τουριστικών συνεργασιών με γειτονικές χώρες δημιουργώντας κοινά πακέτα διακοπών είναι μια άλλη λύση. Ακόμα η διαφήμιση των Ξενοδοχείων, Τουριστικών Γραφείων ιδιαίτερα μέσω Internet θα βοηθήσει πολύ στην ανάπτυξη του Τουρισμού. Με βάση το σκεπτικό ότι το σημαντικότερο κεφάλαιο της κάθε Τουριστικής επιχείρησης είναι οι εργαζόμενοι σ' αυτήν, η επιστημονική « Διοίκηση Προσωπικού των Τουριστικών Επιχειρήσεων » είναι το πλέον σημαντικό στοιχείο για την επιβίωση μέσα σε μια αγορά που συνεχώς μεταβάλλεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ξενοδοχειακό μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2003


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.