Ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και της γεωργικής ανάπτυξης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και της γεωργικής ανάπτυξης

Κορρέ, Μαρία

Η κύρια επιδίωξη της μελέτης αυτής είναι η επισήμανση ορισμένων βασικών προβλημάτων της ελληνικής γεωργίας και η αποσαφήνιση των σχετικών εννοιών, που συνιστά απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής, αναπτυξιακής, γεωργικής, πολιτικής. Η ανάλυση και επισήμανση των συγκεκριμένων προβλημάτων οδηγεί σε μία πληρέστερη κατανόηση των γεωργικών οικονομικών θεσμών και της λειτουργικής τους αποδοτικότητας. Ο σκοπός είναι διπλός: Α. Να εξετασθεί μέχρι ποιου σημείου η ελληνική γεωργία κατόρθωσε να προσαρμοσθεί στη μεταπολεμική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας και ιδιαίτερα της εκβιομηχανίσεως. Β. Ποια πολιτική θα πρέπει να ακολουθηθεί προκειμένου να συνεχιστεί ο εκσυγχρονισμός της και να συνεχιστεί στις ανάγκες της εκβιομηχανίσεως και γενικά της οικονομικής αναπτύξεως της χώρας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αγροτουρισμός
Γεωργία - Οικονομικές απόψεις
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.