Η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του τραπεζικού μεσολαβητή ως μέσου επίλυσης των διάφορων στο χώρο των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Η αποτελεσματικότητα των αποφάσεων του τραπεζικού μεσολαβητή ως μέσου επίλυσης των διάφορων στο χώρο των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

Ζυγογιάννη, Μαρία

Στην πτυχιακή γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί ο ρόλος του Τραπεζικού Μεσολαβητή ως μέσο επίλυσης των διαφορών που δημιουργούνται στις καθημερινές συναλλαγές των πολιτών με τις Τράπεζες. Στην εισαγωγή περιγράφονται οι λόγοι της μέτρησης της ικανοποίησης των πελατών, η οποία παρέχει με ουσιαστικό και άμεσο τρόπο την άποψη των πελατών και αποτελεί την πλέον αντικειμενική πληροφορία της αγοράς. Στο Α' μέρος παρουσιάζεται ο ρόλος των Υπηρεσιών Πελατών των Τραπεζών στις οποίες απευθύνει αρχικά ο πελάτης το παράπονό του. Στο Β ’ μέρος γίνεται ανάλυση του θεσμού του Τραπεζικού Μεσολαβητή, ώστε να γίνει κατανοητός ο ρόλος του. Στο Γ και Δ ’ μέρος αναλύεται και συγκρίνεται το έργο του Γραφείου του Τραπεζικού Μεσολαβητή κατά τα έτη 1999 και 2004, αντίστοιχα. Τέλος, στα Παραρτήματα παρατίθενται κάποιοι στατιστικοί πίνακες που είναι ιδιαιτέρως ογκώδη για να περιέχονται στο κυρίως κείμενο. Η προσέγγιση του θέματος γίνεται μέσα από πραγματικά στοιχεία που έχουν έρθει στην κατοχή μου από το Γραφείο του Τραπεζικού Μεσολαβητή, το οποίο εδρεύει στην οδό Καραγιώργη Σερβίας 12-14, Τ.Κ. 105 62 Αθήνα, τηλ. 010 3376700. Αυτό βοηθά στο να γίνει η εργασία αυτή πιο ρεαλιστική και επομένως πιο κατανοητή.

Thesis
NonPeerReviewed

Τραπεζική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.