Παραγωγή και ποιότητα εμφιαλωμένου νερού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Παραγωγή και ποιότητα εμφιαλωμένου νερού

Παππά, Μαρία

Το εμφιαλωμένο νερό είναι ανά προϊόν που έρχεται σε επαφή με τους καταναλωτές σε καθημερινή βάση, κατά την εκπόνηση της εργασίας αυτής γίνεται μια προσέγγιση που αφορά την « παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο του εμφιαλωμένου νερού » . Στην προσπάθεια να καλυφθεί πλήρως το θέμα η εργασία χωρίζεται ουσιαστικά σε οκτώ κεφάλαια. Στο πρώτο και δεύτερο κεφάλαιο που έχουν ως τίτλο «Ζήτηση-προσφορά εμφιαλωμένου νερού» και « Αγορά εμφιαλωμένου νερού » αντίστοιχα περιγράφεται η δομή του κλάδου η διαφημιστική δαπάνη , παρουσιάζονται ορισμένες από τις κυριότερες επιχειρήσεις ,αποτυπώνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση καθώς και εκτιμάται το μέγεθος της εγχώριας αγοράς, τα μερίδια αγοράς των κυριότερων επιχειρήσεων καθώς και ο κλάδος των εμφιαλωμένων νερών στην διεθνή αγορά. Στο τρίτο και τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται ορισμένα γενικά πληροφοριακά στοιχεία για τις κατηγορίες των εμφιαλωμένων νερών καθώς και οι προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά τους. Το πέμπτο και το έκτο κεφάλαιο αναφέρονται στην παραγωγική διαδικασία του εμφιαλωμένου νερού από την πηγή μέχρι την μεταφορά του τελικού προϊόντος στα καταστήματα πώλησης όπως επίσης και την εφαρμογή του συστήματος HACCP σε όλα τα στάδια παραγωγής εμφιαλωμένου νερού , τον εντοπισμό των κρίσιμων σημείων ελέγχου (CCPs) καθώς και των αποτρεπτικών και διορθωτικών ενεργειών τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ευρώπη
Νερό
Ποιοτικός έλεγχος

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.