Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Οικονομοτεχνική μελέτη

Λαζαρίδου, Σωτηρία

Η μελέτη αυτή αφορά τη δημιουργία κέντρου ανάπτυξης ήπιων μορφών εναλλακτικού τουρισμού και ναυταθλητισμού στη λίμνη Βεγορίτιδα. Η εργασία περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια: I. Συνοπτικά συμπεράσματα II.Ανάλυση αγοράς και θέματα Μάρκετινγκ III. Τεχνολογία και μηχανολογία IV. Τοποθεσία - χώρος εγκατάστασης και περιβάλλον V. Οργάνωση μονάδας και γενικά έξοδα VI. Προγραμματισμός και προϋπολογισμός εκτελέσεως του έργου VII.Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης Η παρούσα μελέτη σκοπιμότητας, που αναφέρεται σε επενδυτικό σχέδιο με απτές εκροές, σκοπό έχει να καθορίσει και να ποσοτικοποίηση το κόστος και τις ωφέλειες του σχεδίου, καθώς και να αποδείξει τη σκοπιμότητα της δημιουργίας μιας τέτοιας δομής, τη δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης και το όφελος για την ευρύτερη περιοχή. Ακόμη, με την εργασία μας θέλουμε να καταδείξουμε την ύπαρξη όλων των προϋποθέσεων που εξασφαλίζουν την κανονική εξυπηρέτηση των κεφαλαίων που θα επενδυθούν, ιδίων και δανειακών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομοτεχνικές μελέτες
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2004


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.