Ανάλυση χρηματοοικομομικών καταστάσεων της κρατικά ελεγχόμενης αμυντικής βιομηχανίας Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) (Ε.Β.Ο. ΠΥΡ-ΚΑΛ).

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2007 (EN)
Ανάλυση χρηματοοικομομικών καταστάσεων της κρατικά ελεγχόμενης αμυντικής βιομηχανίας Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.(ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ) (Ε.Β.Ο. ΠΥΡ-ΚΑΛ).

Ασλανίδης, Κωνσταντίνος

Στην πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Κρατικά Ελεγχόμενης Αμυντικής Βιομηχανίας Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. (Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα) (Ε.Β.Ο. ΠΥΡ-ΚΑΑ). Η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε βάση πραγματικών στοιχείων και δεδομένων για τις χρήσεις 2004-2005.Η χρηματοοικονομική ανάλυση ασχολείται με τον υπολογισμό των καταλλήλων μεγεθών και σχέσεων που είναι σημαντικές και χρήσιμες για τη λήψη οικονομικής φύσεως αποφάσεων. Έτσι, μπορεί να λεχθεί ότι με την ανάλυση των λογιστικών καταστάσεων επιτελείται μια σημαντική λειτουργία μετατροπής πολυποίκιλων στοιχείων, από απλούς αριθμούς σε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Χρηματοοικονομική διοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2007


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)