Η ελληνική γεωργία και η χρηματοδότηση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η ελληνική γεωργία και η χρηματοδότηση της από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Πλωτάς, Νικόλαος

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της ελληνικής γεωργίας, καθώς και η προσέγγιση των προβλημάτων αλλά και των δυνατοτήτων που υπάρχουν για την περαιτέρω ανάπτυξη της στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης και της διευρυμένης Ε.Ε. Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος, "Η ελληνική γεωργία και οι τρόποι χρηματοδότησης της", περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, που ονομάζεται "Η ελληνική γεωργία σήμερα", γίνεται παρουσίαση της διάρθρωσης της ελληνικής γεωργίας καθώς και της εξέλιξης βασικών οικονομικών δεικτών όπως το εργατικό δυναμικό, το γεωργικό εισόδημα, το εμπορικό ισοζύγιο κ.ά. Στο δεύτερο κεφάλαιο, με τον τίτλο "Οι τρόποι χρηματοδότησης της ελληνικής γεωργίας", γίνεται προσπάθεια διάκρισης των τρόπων χρηματοδότησης της γεωργίας ανάλογα με την πηγή τους. Η κύρια κατηγοριοποίηση είναι σε ίδια και ξένα κεφάλαια. Το δεύτερο μέρος, "Η Ε.Ε. φορέας χρηματοδότησης της γεωργικής ανάπτυξης", περιλαμβάνει δύο κεφάλαια. Στο πρώτο, "Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της γεωργίας", παρουσιάζεται ο καθοδηγητικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) στις εκπονήσεις των διαφόρων αναπτυξιακών προγραμμάτων της ελληνικής γεωργίας. Ουσιαστικά γίνεται η παρουσίαση της ΚΑΠ καθώς και των σημαντικότερων αλλαγών της από την αρχή εφαρμογής της. Στο δεύτερο κεφάλαιο με τίτλο "Τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης" αναφέρεται στα ποσά που δαπανά η Ε.Ε. για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων της ΚΑΠ.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις
Αγροτική ανάπτυξη - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)