Ανάλυση κωδίκων επαγγελματικής δεοντολογίας στον τομέα της επικοινωνίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Ανάλυση κωδίκων επαγγελματικής δεοντολογίας στον τομέα της επικοινωνίας

Κάλφα, Βασιλική

Οι κώδικες επαγγελματικής δεοντολογίας είναι μια πρακτική των τελευταίων δεκαετιών, οι οποίοι εμφανίστηκαν κυρίως μετά το 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν έγινε αντιληπτός ο κοινωνικός ρόλος της επιχείρησης, μέσα στα πλαίσια του νέου παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος. Το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο λειτουργούν σήμερα οι επιχειρήσεις και δραστηριοποιούνται οι επαγγελματίες χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Πολλές είναι οι ευκαιρίες για νέες δυνατότητες ανάπτυξης, αλλά πολλές είναι και οι προκλήσεις και οι υποχρεώσεις γι' αυτούς που αναλαμβάνουν τις πρωτοβουλίες αυτές. Η κουλτούρα των εταιρειών μεταβάλλεται και θα συνεχίσει να μεταβάλλεται με ολοένα και περισσότερο βάρος να πέφτει στην ηθική και ανθρώπινη υπόσταση των επιχειρήσεων και στην ανάδειξη ενός νέου κεφαλαίου κοινωνικών αξιών. Γεννιέται η έννοια επιχειρηματική ηθική, η οποία αφορά την ενασχόληση της επιχείρησης και την αντιμετώπισή της απέναντι στο εταιρικό της περιβάλλον και στην κοινωνία ώστε να προάγεται, παράλληλα με το επιχειρηματικό κέρδος, το κοινωνικό συμφέρον, η πρόοδος, η δημιουργικότητα.

Thesis
NonPeerReviewed

Διεθνείς σχέσεις
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.