Η αυτοπεποίθηση στη ζωή και στις πωλήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η αυτοπεποίθηση στη ζωή και στις πωλήσεις

Σουσάνη, Ελένη

Στη παρούσα μελέτη, έγινε μελέτη για την αυτοπεποίθηση γενικότερα στη ζωή και ειδικότερα στο χώρο των πωλήσεων Η εργασία ολοκληρώθηκε μέσα από 8 κεφάλαια. Πιο αναλυτικά, στο πρώτο δίνονται ορισμοί και η σημασία των πωλήσεων. Στο δεύτερο κεφάλαιο, αναλύθηκε η ψυχολογία των πωλήσεων, τα συναισθήματα και η ικανοποίηση των αγοραστών, καθώς έγινε λόγος για το μάρκετινγκ της σχέσης πωλητή και πελάτη. Στο τρίτο κεφάλαιο, αναλύθηκαν οι μέθοδοι πωλήσεων, κυρίως χρησιμοποιώντας ως μέσο διαφήμισης τη τηλεόραση. Στη συνέχεια, στο τέταρτο κεφάλαιο, αναπτύχθηκαν ενέργειες για τη ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, μέσα από τη παροχή ολικής ποιότητας, τη παροχή ανθρωποκεντρικής διαπροσωπικής εξυπηρέτησης ,παροχή αυθεντικότητας και μοναδικότητας παροχή σταθερότητας και διαχρονικότητας όλων των προαναφερθέντων. Η ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, σκιαγραφείται και μέσα από τα οικολογικά μηνύματα που προβάλλονται καθώς και μέσα από ανθρωπιστικές ενέργειες. Στο πέμπτο κεφάλαιο, τονίζεται η σημασία της πώλησης βάσει αναγκών Στο έκτο κεφάλαιο καταγράφονται τα στοιχεία της αναγνώρισης της στάσης του πελάτη στις πωλήσεις και την εξυπηρέτηση που του παρέχεται αφότου κάνει την αγορά του. Στο έβδομο κεφάλαιο, δίνεται το νομικό πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας. Τέλος, το όγδοο και τελευταίο κεφάλαιο αναφέρθηκε σε αποφθέγματα που αφορούν πωλήσεις και αυτοπεποίθηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πωλήσεις - Προώθηση - Σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.