Οικολογία και οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Οικολογία και οικονομία

Σκουλής, Αναστάσιος
Πολυχρονιάδης, Αναστάσιος

Τα προβλήματα του φυσικού περιβάλλοντος δεν έχουν μόνο φυσική ή χημική προέλευση αλλά έχουν και οικονομικές πλευρές οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ σημαντικές. Από αρκετά παλιά έχουν διατυπωθεί οικονομικές απόψεις που είχαν κάποια σχέση και με την ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος. Η σύνδεση της τελευταίας με τις οικονομικές θεωρίες που προτάθηκαν κατά καιρούς αρχικά είχε: έμμεσο και εξωγενή χαρακτήρα αλλά αργότερα άμεσο και ενδογενή. Η αλλαγή αυτή προήλθε κυρίως από διαχρονικές μεταβολές στις κοινωνικές προτιμήσεις για την παραγωγή και την κατανάλωση, από την επιδείνωση του περιβαλλοντικού προβλήματος και την αύξηση της κοινωνικής ευαισθησίας γι' αυτό, από την επιστημονική και ερευνητική πρόοδο. Η συνάφεια μεταξύ των δύο επιστημών της Οικολογίας και της Οικονομίας είναι διπλή: Καταρχήν υπάρχει ορισμένη ομοιότητα στον τρόπο ανάλυσης που χρησιμοποιεί η κάθε επιστήμη. Όπως γνωρίζουμε η Οικολογία ασχολείται με τις αλληλεξαρτήσεις των διάφορων φυτικών και ζωικών οργανισμών. Οι Κοινωνικές Επιστήμες , από την άλλη μεριά , τις οποίες περιλαμβάνεται και η Οικονομική, - ενδιαφέρονται κυρίως για τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις . Ο τρόπος ανάλυσης που χρησιμοποιεί η Οικολογία, η οποία συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της στις εν λόγω αλληλεξαρτήσεις, θυμίζει μερικώς τουλάχιστον το σύστημα Γενικής Ισορροπίας της Οικονομικής Επιστήμης . Η τελευταία διδάσκει ότι όλα τα δεδομένα μιας οικονομίας είναι αλληλένδετα με τρόπο που οποιαδήποτε μεταβολή στην τιμή ή στην ποσότητα ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας επηρεάζει τις τιμές και τις παραγόμενες ποσότητες τα>ν άλλων αγαθών και υπηρεσιών, ενώ ανάλογη αλληλεξάρτηση υπάρχει και μεταξύ των τιμών και ποσοτήτων των παραγωγικών συντελεστών και των αγαθών και υπηρεσιών . Σύστημα γενικής ισορροπίας υπάρχει σύμφωνα με την Οικολογία και στη φύση.Η επιβίωση του κάθε βιολογικού είδους εξαρτάται από τα λοιπά είδη . Έτσι μπορεί κανείς να μιλάει για τη «βιολογική άλυσο» ή την «άλυσο διατροφής» όταν αναφέρεται στις αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των διαφόρων βιολογικών οργανισμών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικολογία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.