Ασφάλεια δικτύων και υπολογιστών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ασφάλεια δικτύων και υπολογιστών

Γιαγκουδάκη, Αντωνία

Στόχος της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η προσέγγιση και μελέτη της ασφάλειας πληροφορίας τόσο σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές όσο και σε δίκτυα δεδομένων. Το αντικείμενο αυτό παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε πλήθος επιστημόνων, επιχειρήσεων, όλων των χωρών και διεθνών στρατιωτικών εμπορικών οικονομικών και κυβερνητικών οργανισμών. Το αντικείμενο της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων ξεκίνησε να εξελίσσεται κατά των Β' Παγκόσμιο Πόλεμο με εκφραστές όπως τους γνωστούς Julius Caesar, Donn Parker. Στο πρώτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μία εισαγωγική επισκόπηση εννοιών που χρησιμοποιούνται στον τομέα του της ασφάλειας απαραίτητη ώστε ο αναγνώστης να εξοικειωθεί με βασικές έννοιες που συναντιόνται στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται έννοιες δικτύων υπολογιστών που κρίνονται απαραίτητες για την κατανόηση της παρούσας πτυχιακής εργασίας. Αναλύονται τα θεμελιώδη μοντέλα όπως το OSI και το γνωστό σ' όλους TCP/IP όπως και γνωστές εφαρμογές τους. Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται οι απειλές και μέθοδοι προστασίας τόσο τον ηλεκτρονικών υπολογιστών όσο και τον δικτύων δεδομένων. Επίσης παρουσιάζεται συνοπτικά το πολύ γνωστό πρωτόκολλο SSL. Προς το τέλος του κεφαλαίου αναλύονται οι μέθοδοι προστασίας δικτύων με χρήση firewall και IDS. Τέλος στο τέταρτο κεφάλαιο κατασκευάζεται ένα πολύ χρήσιμο ερωτηματολόγιο και συλλέγονται στοιχεία τόσο απο επιχειρίσεις, οργανισμούς αλλά και απο τον μέσο χρήστη. Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων για την κατάρτιση ενός κειμένου ενημέρωσης υπο την μορφή Ερώτησης - Απάντησης που το περιεχόμενο και η χρησιμότητα του καθορίζεται βάση των αναγκών των εμπλεκομένων.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Ασφάλεια διαδικτύου

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.