Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης του Α.Ε.Π. και της απασχόλησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 1996-2004

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ανάλυση της διαχρονικής εξέλιξης του Α.Ε.Π. και της απασχόλησης της Περιφέρειας Αττικής για την περίοδο 1996-2004

Σαρδίνης, Αργύριος

Η περιφέρεια Αττικής παράγει το 38% (2003) του συνολικού ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της χώρας και απασχολεί σχεδόν το 1/3 των εργαζομένων της χώρας. Κυρίαρχος κλάδος οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζεται ο τριτογενής τομέας. Το 77,7% του Α.Ε.Π. της περιφέρειας παράγεται στον τριτογενή τομέα, το 21,7% στον δευτερογενή τομέα και μόλις το 0,6% στον πρωτογενή τομέα. Ο τριτογενής τομέας απασχολεί το 73,31% των εργαζομένων της περιφέρειας Αττικής, ο δευτερογενής το 25,56% και ο πρωτογενής το 1,13%. Η Αττική παρουσιάζει θετική εξέλιξη της απασχόλησης και μείωση της ανεργίας την περίοδο 1998-2004.

Thesis
NonPeerReviewed

Απασχόληση
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Ανεργία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.