Ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού και προστασία περιβάλλοντος στην περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Ορθολογική ανάπτυξη του τουρισμού και προστασία περιβάλλοντος στην περιοχή λίμνης Ν. Πλαστήρα

Κατέβα, Σοφία

Στόχος της μελέτης είναι η διαμόρφωση ενός πλαισίου αρχών, κατευθύνσεων και πρακτικών αναπτυξιακής διαδικασίας που θα λειτουργήσει ως τοπική «οδηγία» για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής με προϋπόθεση την προστασία του περιβάλλοντος. Ο γενικότερος προβληματισμός που αναπτύσσεται στη μελέτη αυτή είναι: Η τουριστική δραστηριότητα στην περιοχή μελέτης έχει ήδη διανύσει πάνω από δέκα χρόνια και απασχολεί σημαντικό μέρος του παραγωγικού πληθυσμού. Στο χώρο αυτό συγκεντρώνονται πλούσιοι και αξιόλογοι φυσικοί πόροι, αξιόλογη πολιτιστική κληρονομιά και πλούσια ποικιλία φυσικού περιβάλλοντος. Αν και κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή κατέχει ο γεωργικός τομέας, ως βασική παραγωγική δραστηριότητα, ο χώρος αυτός δεν ταυτίζεται αποκλειστικά με τις γεωργικές δραστηριότητες αλλά αποτελεί χώρο άσκησης πολλαπλών παραγωγικών δραστηριοτήτων (τουρισμός, παραθεριστική κατοικία, αναψυχή, βιοτεχνία). Στο χώρο αυτό κατά τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις και οικονομικοί - κοινωνικοί μετασχηματισμοί που απορρέουν βασικά από τις δημογραφικές εξελίξεις, τις τάσεις κατοίκησης και απασχόλησης, τις αναδιαρθρώσεις και μεταβολές του αγροτικού τομέα, τις αυξανόμενες ανάγκες για την προστασία του περιβάλλοντος, τις νέες δυνατότητες που προσφέρει ο χώρος για εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αναψυχής αλλά και από τη γενικότερη αναπτυξιακή διαδικασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Λίμνες - Ελλάδα
Τουριστική ανάπτυξη
Περιβάλλον - Προστασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.