Περιγραφή του κλάδου της γούνας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Περιγραφή του κλάδου της γούνας

Σιούτκου, Φωτεινή

Η πτυχιακή διατριβή είχε ως στόχο να μελετήσει και να αναλύσει τον κλάδο της γουνοποιίας και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Ανέλυσε την επιχειρησιακή δομή του κλάδου, τον ανταγωνισμό και τους παράγοντες που επηρεάζουν τον ανταγωνισμό, τον ρόλο που παίζουν τα υποκατάστατα προϊόντα και πόσο αυτά επηρεάζουν τον κλάδο. Επίσης ανέλυσε οικονομικά στοιχεία εγχώριας παραγωγής και στοιχεία εισαγωγών ακατέργαστων και κατεργασμένων δερμάτων. Παρουσίασε μέσα από πίνακες το συνάλλαγμα που έχει εισέλθει στην χώρα μας οφειλόμενο στις εξαγωγές. Ανέλυσε τους παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των γουνοφόρων δερμάτων. Έγινε αναφορά στους τρόπους διάθεσης των ελληνικών προϊόντων γούνας, στα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την διάθεση τους καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε Ανάλυση Swot του κλάδου με αναλυτική παρουσίαση των Δυνάμεων/ Αδυναμιών/ Ευκαιριών και Απειλών.

Thesis
NonPeerReviewed

Γουνοποιία
Εξωτερικό εμπόριο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.