Η δυναμική των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσα από τις συγχωνεύσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η δυναμική των σύγχρονων επιχειρήσεων μέσα από τις συγχωνεύσεις

Παναγιώτης, Νικηφόρος

Οι Συγχωνεύσεις & Εξαγορές αποτελούν διεθνώς μία από τις πιο συνήθεις μεθόδους, τις οποίες χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις για να επεκτείνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, να διευρύνουν τις πωλήσεις, τα κέρδη και το μερίδιο αγοράς που κατέχουν, καθώς και άλλων σημαντικών παραμέτρων που βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Υπό το πρίσμα αυτό, η παρούσα εργασία πραγματοποιεί ανάλυση των συγχωνεύσεων και των λόγων που ωθούν σε αυτές, καθώς και όλων των αποτελεσμάτων και των επιδράσεων που προκύπτουν για τις συγχωνευόμενες εταιρείες, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Η μεθοδολογία έρευνας που ακολουθήθηκε είναι η κριτική αξιολόγηση της ήδη υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Αρχικά, γίνεται αναφορά στα είδη και στους τρόπους των συγχωνεύσεων εταιρειών και οι διακρίσεις των συγχωνεύσεων και εξαγορών βάσει διαφορετικών κριτηρίων. Στην συνέχεια, παρουσιάζονται τα αίτια και τα κίνητρα που οδηγούν στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Κατόπιν, γίνεται αναφορά στο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, τόσο στο Ελληνικό δίκαιο όσο και στην σχετική Ευρωπαϊκή οδηγία. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι επιδράσεις και τα αποτελέσματα των συγχωνεύσεων, η δυναμική που αποκτούν οι επιχειρήσεις, τα απορρέοντα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, καθώς και οι συνέπειες στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις. Στην συνέχεια, πραγματοποιείται συνολική αξιολόγηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. Τέλος παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχωνεύσεις
Επιχειρήσεις - Ανταγωνιστικότητα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.