Συλλογή και αξιολόγηση ιστοσελίδων εν ενεργεία βουλευτών του 2009

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2009 (EN)
Συλλογή και αξιολόγηση ιστοσελίδων εν ενεργεία βουλευτών του 2009

Βογιατζή, Μαρία

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως αντικείμενο τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των ιστοσελίδων των εν ενεργεία βουλευτών του 2009. Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να διερευνήσει κατά πόσο οι βουλευτές χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο πολιτικής επικοινωνίας και τον βαθμό στον οποίο εκμεταλλεύονται τις παροχές αυτού του μέσου, με στόχο μια πιο άμεση, αμφίδρομη και αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τους πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Στα πλαίσια της εργασίας αρχικά ερευνήθηκε ποιοι βουλευτές διαθέτουν δικτυακή παρουσία. Στη συνέχεια η αξιολόγηση των ιστοσελίδων των βουλευτών έγινε βάση πέντε κριτηρίων, τα οποία αφορούν τόσο το πληροφοριακό υλικό, τα μέσα επικοινωνίας και τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ιστοσελίδες, όσο και το σχεδιαστικό κομμάτι τους και τα μέσα που είναι φιλικά προς τον χρήστη και καθιστούν την πλοήγηση πιο εύκολη. Μέσα από την έρευνα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των βουλευτών διαθέτουν προσωπική ιστοσελίδα. Ένα μέτριο ποσοστό βουλευτών παρουσίαζαν πέραν των παραπάνω πιο εμπλουτισμένο πληροφοριακό υλικό με τις καθημερινές τους δραστηριότητες, με στοιχεία και δράσεις του κόμματος στο οποίο ανήκουν, καθώς επίσης και τις προσωπικές τους θέσεις και τοποθετήσεις σε πολιτικά ζητήματα. Επίσης, λίγοι ήταν εκείνοι που ακολούθησαν πιο σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα ανατροφοδότησης της πληροφορίας από τους πολίτες, καθιστώντας τον ρόλο των πολιτών πιο ενεργό και την επικοινωνία με τους πολίτες αποδοτικότερη.

Thesis
NonPeerReviewed

Επικοινωνία - Τεχνολογικές καινοτομίες
Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2009


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)