Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2005 (EL)
Αποζημίωση

Μπάτζιου, Αικατερίνη

Με την ολοκλήρωση της εργασίας και έχοντας αναλύσει τα βασικά στοιχεία που σχετίζονται με την αποζημίωση, καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα ότι αυτή αποτελεί μία από τις βασικότερες παραμέτρους του ενοχικού δικαίου. Συγκεκριμένα καθορίζει το εύρος των ευθυνών του υπαιτίου καθώς και το βαθμό ικανοποίησης του ζημιωθέντος. Θεωρώντας, λοιπόν, τη ζημία ως το γενεσιουργό αίτιο από το οποίο απορρέει η υποχρέωση για αποζημίωση διακρίνουμε μια πληθώρα περιπτώσεων όσον αφορά στον τρόπο πρόκλησης της ζημίας, την έκτασή της, τον χρόνο και τρόπο υπολογισμού της. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω στοχεύει στην όσο το δυνατόν πληρέστερη αποκατάσταση της ζημίας. Ωστόσο, ενδέχεται η ικανοποίηση ταυ ζημιωθέντος να μην είναι πάντοτε επαρκής. Συν τοις άλλοις υπάρχει ακόμη για παραμέτρους που εμπλέκεται στη διαδικασία καθορισμού της αποζημίωσης και αφορά στην ευθύνη του υπαίτιου. Το μέγεθος της ευθύνης αυτής καθορίζεται τόσο από τον χαρακτήρα του δράστη όσο και από το γενικότερο περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτός κινείται με τελικό αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιάς. Εν κατακλείδι, η αποζημίωση αποτελεί μέσο απόδοσης δικαιοσύνης και τρόπο διατήρησης των ισορροπιών των έννομων σχέσεων μέσα σε ένα γενικό πλαίσιο συναλλαγών. Ως τέτοιο οφείλει να αποδίδεται όσο το δυνατόν πιστότερη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων στοχεύοντας στην δίκαιη αντιμετώπιση τόσο του ζημιωθέντος όσο και του υπαιτίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Αστικό δίκαιο

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2005


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.