Μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας σε εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

Οικονόμου, Στέφανος
Παπαδόπουλος, Αχιλλέας

Οι ανελκυστήρες είναι ένα από τα κρίσιμα στοιχεία που κάνουν πρακτική και άνετη τη ζωή, την εργασία καθώς και τις μετακινήσεις πάνω και κάτω από το έδαφος. Οι ανελκυστήρες συνήθως αντιπροσωπεύουν περίπου το 3 ως 8% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ενός κτιρίου. Περαιτέρω αστικοποίηση στις αναπτυσσόμενες χώρες, αυξανόμενη συνειδητοποίηση σε θέματα προσβασιμότητας, η γήρανση του πληθυσμού σε πολλές δυτικές χώρες καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση για ευκολία θα οδηγήσει στην εγκατάσταση πρόσθετου εξοπλισμού. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε υπάρχοντα και νέο εξοπλισμό, οι ανελκυστήρες μπορούν να συμβάλλουν στις σημερινές ενεργειακές και οικονομικές ανάγκες καθώς και στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που έχουν τεθεί από την πολιτεία. Σχετικά με την πόλη της Κοζάνης αξίζει να γίνει αναφορά, πώς παρόλο που οι συντελεστές δόμησης δεν επιτρέπουν πάνω από πέντε ορόφους, συναντάμε ανελκυστήρες ακόμα και σε μικρά διώροφα κτήρια. Ακόμη και στο κέντρο της πόλης που τα κτήρια είναι σχετικά παλιά, η χρήση των ανελκυστήρων είναι συχνή. Ο σκοπός και η δομή της εργασίας έγινε με στόχο να μπορεί να τη μελετήσει κάποιος, όχι ιδιαίτερα εξειδικευμένος επί του τομέα, και να μπορεί να προσθέσει με επιχειρήματα τους ανελκυστήρες με frequency converter στις επιλογές του.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανελκυστήρες
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.