Ασύρματη μεταφορά φωνής και δεδομένων σε VHF

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Ασύρματη μεταφορά φωνής και δεδομένων σε VHF

Χαραμής, Αντώνιος
Φυτανίδης, Χρήστος

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ασύρματη μεταφορά φωνής και δεδομένων στα VHF, διότι είναι ένας ευρεία αναπτυσσόμενος κλάδος στην Ελλάδα και έχει πολλές εφαρμογές στους τομείς της καθημερινότητας μας. Είναι γνωστό είναι επικοινωνία και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει στην ζωή μας. Συχνά όμως, πληροφορίες πρέπει να μεταδοθούν σε μακρινές αποστάσεις και χωρίς καθυστέρηση για να είναι χρήσιμες όπως το σήμα ενός συστήματος συναγερμού , το σήμα ενός βυθιζόμενου πλοίου ή η πρόσκληση ενός γιατρού για κάποιο επείγον περιστατικό. Στις περιπτώσεις αυτές χρειαζόμαστε ειδικές μορφές επικοινωνίας που είναι γνωστές σαν τηλεπικοινωνίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεπικοινωνιακά συστήματα
Κυκλώματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2002


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.