Ο Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα: ανάλυση των περιπτώσεων στα λουτρά Πόζαρ και στα λουτρά Λαγκαδά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2015 (EL)
Ο Ιαματικός Τουρισμός στην Ελλάδα: ανάλυση των περιπτώσεων στα λουτρά Πόζαρ και στα λουτρά Λαγκαδά

Τερζόγλου, Αγγελική
Μπιζιρτζάκη, Μάλαμα

Στην εργασία αυτή παρουσιάζοντα τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάπτυξη του τουρισμού και βασικών του μεγεθών. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσωπική έρευνα με ερωτηματολόγια σε φορείς, ξενοδοχεία και εστιατόρια του Πόζαρ, του Λαγκαδά αλλά και κάποια της υπόλοιπης χώρας. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα ιαματικά λουτρά της Ελλάδας και ότι έχει συσχέτιση με τα ιαματικά λουτρά και πηγές, όπως είδη, μορφές υδροθεραπείας, παθήσεις που θεραπεύει, και άλλα. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημαντικότερα ιαματικά λουτρά της Ευρώπης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα Λουτρά Λαγκαδά και στο έκτο κεφάλαιο τα Λουτρά Πόζαρ.

Thesis
NonPeerReviewed

Εναλλακτικός τουρισμός
Ιαματικός τουρισμός
Ιαματικές πηγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2015


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.